?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 前沿U学报告Q一癑օ十三Q?陕西U技大学

         当前位置Q? 首页>>学术zd>>正文

         基本信息


         学术信息Q?/td> 前沿U学报告Q一癑օ十三Q?/td>
         主讲人: 
         旉Q?/td> 
         报告地址Q?/td> 

         详细信息


         基本信息

          

         报告题目Q?/span>Unlearn dataset bias for robust language understanding

         ??人:??

         报告地点Q实验楼2A-206学术报告?/span>

         报告旉Q?span lang="EN-US">2020q?span lang="EN-US">01?span lang="EN-US">09?上午9Q?span lang="EN-US">00

          

         U技?前沿?电子信息与h工智能学?文理学院

         2020q?span lang="EN-US">1?span lang="EN-US">8?/span>

          

         报告人简介:

         何河Q女Q?span lang="EN-US">1989q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">18日生Q陕西咸阳hQ计机博士Q陕西省作家协会会员?span lang="EN-US">2011q_香港理工大学电子及资讯工E学专业毕业Q获甲等荣誉工学士;2011-2016q在马里兰大学获得计机博士学位?span lang="EN-US">2016q获?span lang="EN-US">Larry S. Davis博士论文奖?span lang="EN-US">2016-2018q在斯坦大学做博士后?span lang="EN-US">2018-2019q在亚马逊公怓Q高应用U学家?span lang="EN-US">2019q秋季v在纽U大学计机pLd理教授。研I方向ؓ自然语言处理与机器学习。在ICML, NIPS, ACL{国际会议上发表论文10余篇。主要研I方向:自然语言处理、机器学习,包括依存分析、实时机器翻译、问{系l和对话pȝ?/span>

         地址Q陕西省西安市未央大学园? 咔R校区Q咸阛_人民西\49?BR>邮编Q?10021 陕ICP?4011297?/DIV>
         ˲ | ԭ | ˻ | | | Ƥ | | | | | ľ | | ζ | | | | ɰ | ˫ | ƽ | | ̩ | | | ƽ | | ݰ | ɽ | | ׿ | Դ | » | | Ϊ | Դ | | | | ۰ | | Ԫ | ۶ | | | | | | ʶ | ʯ¥ | | | |